PERSONDATAPOLITIK I FORHOLD TIL KUNDER AF OG SAMARBEJDSPARTNERE MED JUPITER EKSTRA A/S.

Denne persondatapolitik gælder for

Jupiter Ekstra A/S ("vi" eller "os")

Hovedvejen 182

2600 Glostrup

og for vores behandling af personoplysninger om selskabets kunder og samarbejdspartnere ('du' eller 'dig').

 • Hvilke oplysninger behandles, hvorfor og på hvilket grundlag?

  Salg på webshop: Almindelige kontaktoplysninger og betalingskortoplysninger. Oplysningerne behandles med henblik på at gennemføre dine køb, herunder fakturering og forsendelse, og behandles således som led i opfyldelse af en aftale. Konsulentydelser: Almindelige kontaktoplysninger indsamles og behandles med henblik på at levere konsulentydelser til dig. Personoplysningerne behandles således som led i opfyldelsen af en aftale. Markedsføring: Navn, interesseområde, e-mail adresse (link ind på samtykke til email-marketing) med henblik på at udsende nyhedsbreve til de, som har samtykket hertil. Personoplysningerne behandles således, fordi vi har en legitim interesse heri.

 • Hvornår sker der databehandling?

  Indsamling, registrering og behandling af data sker ved gennemførelse af køb i vores webshop, ved opkrævning af betaling for konsulentydelse og ved dialog, markedsføring og korrespondance af kunder og samarbejdspartnere.

 • Hvem deler vi oplysningerne med?

  Når du køber et produkt via vores webshop og får produktet udleveret i en af vores fysiske butikker, videregives dine kontaktoplysninger til den butik, som udleverer produktet med henblik på at udlevere produktet til dig. I nogle tilfælde sker videregivelsen også med henblik på at oprette en serviceaftale mellem dig og butikken, f.eks. hvis du køber en ny cykel på webshoppen og får den udleveret i en fysisk butik. Når du giver os din email i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev, videregiver vi din e-mail i krypteret form til Facebook med henblik på at målrette vores markedsføring via Facebook til dig eller folk, som ligner dig.

  Alpha Agency administrerer vores it-løsninger og får i den forbindelse som databehandler adgang til de personoplysninger, vi registrerer om dig. Vi benytter eksterne leverandører til bl.a. opbevaring af data og udvikling og drift af hjemmesiden og webshoppen. I den forbindelse overlades dine personoplysninger til følgende eksterne leverandører:

  • 3.1) E-mail markedsføring Vi foretager e-mailmarkedsføring, herunder udsendelse af nyhedsbrev i samarbejde med: Alpha Agency

   E-mailadresser, som anvendes til e-mailmarkedsføring, hostes af Alpha Agency.

 • Retningslinjer vedr. indhentning af samtykke til markedsføring Vi indhenter samtykke til markedsføring via jupiter-ekstra.dk og sociale medier (Facebook, Instagram, Google).
 • Hvor længe behandles oplysningerne?

  Vi behandler dine oplysninger, så længe der er et sagligt formål hermed. Vi opbevarer dine oplysninger, registreret i forbindelse med markedsføring, herunder tilmelding til vores nyhedsbrev, indtil du frabeder dig sådanne henvendelser. Jupiter Ekstra A/S sletter løbende inaktive brugere fra e-maildatabasen. En bruger bliver inaktiv, så snart brugeren ikke har åbnet eller på anden måde interageret med de seneste 30 nyhedsbreve.

  Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger omkring køb af cykel hos os i en periode på 5 år efter købet med henblik på senere at kunne hjælpe dig med at dokumentere købet, eksempelvis i forbindelse med forsikringssager, garantisager eller ønsker om genfinding af kvittering. Efter 5 år sletter eller anonymiserer dine oplysninger fra vores it-systemer og destruerer eller anonymiserer eventuelle fysiske kopier heraf. Ønsker du dine personoplysninger slettet tidligere kan dette gøres ved at rette henvendelse til os.

 • Datasikkerhed

  Vi har regler og procedurer for datasikkerhed, således de indsamlede data nyder beskyttelse mod tab, ændring eller misbrug. Vores data er beskyttet bag firewall og af antivirus programmer. Disse systemer vil kunne opdage, rapportere, undersøge og dokumentere brud på sikkerheden. Sker der er brud på sikkerheden, vil Datatilsynet blive underrettet indenfor 72 timer efter tidspunktet for konstateringen af brud på persondatasikkerheden. Desuden vil de registrerede personer uden unødig forsinkelse blive underrettet om bruddet.

 • Udøvelse af dine rettigheder

  Du kan til enhver tid få adgang til og indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Du kan også til enhver tid få berigtiget, slettet eller begrænset behandlingen af dine data samt gøre indsigelse mod behandlingen af disse. Ønsker du at gøre brug af ovennævnte rettigheder, bedes du kontakte os på glostrup@jupiterekstra.dk.

 • Cookies

  Når du besøger jupiter.ekstra.dk, indsamler vi oplysninger om dig via cookies. Flere af disse oplysningerne videregives til tredjepart.

 • Klageadgang

  Du har mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet via følgende kontaktoplysninger:

  Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Tlf. 33 19 32 00 E-mail: dt@datatilsynet.dk

  Læs mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside her: www.datatilsynet.dk.